Επικοινωνία

Ανδρέα Παπανδρέου 1, Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη
2310.358.313
info@thialena.gr
www.thialena.gr